Facts og målinger

Under Facts kan man læse om LGBT+ -best practice på arbejdspladsen, – blandt andet i pjecen Diversity at work.

LGBT+ medarbejdere er i særlig fare for at udvikle sygefravær og mistrivsel. Det er hårdt, at skjule sin identitet, eller være særlig udsat for negativ adfærd, når man er åben om sig selv. Nogen skifter oftere job eller værger sig ved at gøre karriere inden for organisationen, fordi de skal ’springe ud’ igen til nye kolleger. Vi bør derfor følge inklusionen af LGBT’er tæt.

Tre målinger; LGBT Sundhed, Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen samt Ups and Downs in the Workplace giver tilsammen en idé om LGBT’ers udfordringer på arbejde. Læs dem her: